Scriptiebespreking

‘Dag professor, juffrouw Staccato zei dat ik kon doorlopen.’
‘Hm… ogenblikje, nog.’

‘Ja, eh… Denthagen, is het niet? Je komt voor je doctoraalscriptie, nietwaar?
Tja, ik heb nog eens naar de opzet gekeken en eh, waar heb ik die ook alweer?
O ja, hierzo. Eh … die hoofdstukindeling moet je nog eens naar kijken, jongen.
Je uitgangspunt heb je aardig geformuleerd, met de stelling dat je via aan de sociale wetenschappen ontleende paradigmata uiteindelijk het paradijs uit de theologie kunt benaderen. Hm… paradigmata-paradijs… Pas wel op dat je je niet v