Gewenning

Toen ik nog rookte kwam ik er nog wel eens.
Vreemd hoe je sigaretten altijd op raakten na sluitingstijd. 
En sigarettenautomaten waren vaak leeg of stuk. Ja, wat moest je dan? 
Naar de kroeg, natuurlijk. Voor je fatsoen bestelde je er dan nog een paar biertjes bij.
Van dat roken ben ik nu gelukkig af.