Poedelprijs

We schrijven 2018.
Sinds enkele nieuwe partijen vorig jaar onverwacht veel Kamerzetels hebben gewonnen, waait er eindelijk een andere wind door politiek Den Haag.
De gevestigde partijen – van links tot rechts – hadden een zeker moreel niveau. Tegenwoordig hebben we gelukkig meer eigentijdse opvattingen over rede en fatsoen.
Kamerleden, ministers en staatssecretarissen overtuigen met goed doordachte debatten, veelal op luide toon gevoerd. Met welgekozen strategieën en hier en daar een onthulling of aantijging, worden politieke opponenten overtuigd.
Zijn ze dan nog niet uit het veld geslagen, kan daar nog letterlijk een mouw aan worden gepast. 

Volgens het nieuwe Kabinet moeten de maatschappelijke betrokkenheid van de burger en diens deelname aan het politieke discours worden bevorderd. De staatssecretaris van Cultuur heeft hiertoe een schrijfwedstrijd in het leven geroepen. Wekelijks wordt iemand van buiten de politiek beloond, die op originele wijze zijn betrokkenheid met onze samenleving en ‘s lands bestuur verwoordt.
De winnaar krijgt van overheidswege 5 procent korting op zijn laatste belastingaanslag, dan wel een eenmalige verdubbeling van zijn uitkering, van welke aard die uitkering ook is. Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

Met die doorhaling zit het wel goed bij de winnaars van de afgelopen maanden. Wat hen betreft worden hele volksstammen doorgehaald in ons bevolkingsregister. Dit zijn niet alleen vertegenwoordigers van andere rassen en volkeren, maar ook lieden die een kennelijk andere levensstijl of de verkeerde voetbalclub aanhangen, die anders geaard zijn, die behoren tot een bepaalde beroepsgroep, geloofsgemeenschap of elite, die een gebrek hebben (of juist nergens gebrek aan hebben), dan wel anderszins deviant gedrag vertonen.
In de winnende teksten doen lijfstraffen (al dan niet tot de dood erop volgt) en deportatie het bijzonder goed. Ook populair; toegepaste medische inzichten over aandoeningen, ziektes en lichaamsdelen, evenals vergelijkingen met het dierenrijk. En natuurlijk seks, in welke frequentie of vorm ook, vaak met iemands moeder. 

Ik ga nog even verder met de analyse van die winnende teksten, achter mijn toetsenbordje.
Want ik wil natuurlijk zelf ook wel winnen. Zeg nou zelf; alleen al de poedelprijs is meer dan de moeite waard; een jaar lang een gratis reaguurders-account van een onderbuik-site naar keuze!