Hopeloos

‘Meneer, ik snap het nog niet.’
‘Dat komt in de beste families voor, Jeanette. Kijk, een antecedent is datgene waarnaar wordt verwezen in een zin. Dus als je zegt ‘De leraar slaat zijn domme leerlinge en hij wordt daarom ontslagen,’ is ‘de leraar’ het antecedent, omdat ‘hij’ daarnaar verwijst.’
‘Maar dan krijgt hij toch geen baan meer?’
‘Jeanette, doe eens niet zo dom. Het gaat niet om die baan, het gaat om het antecedent in die zin.’
‘Ja maar meneer, dan krijgt hij toch antecedenten die hem kansloos maken voor een volgende baan?’
‘Jeanette, houd je niet van den domme, daar kan ik niet tegen. Moet ik het er soms in slaan?’
‘Maar meneer, dan staat u toch op straat?’